Regulamin i polityka prywatności

 

 

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę GIEŁGA WIEDZY Karolina Stępień.

 

Regulamin określa :

 

1. Zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną.

Usługodawca - GIELDA WIEDZY Karolina Stępień, 10-900 Olsztyn ul. M.C.Skłodowskiej 18/20 lok/ 25.

Usługobiorca - podmiot korzytający z serwisu. Posiadający lub nieposiadający konta na stronie www.gieldawiedzy.pl.

Na stronie www.gieldawiedzy.pl udostępniane są materiały multimedialne, odpłatne dla użytkowników posiadających konto na powyższej stronie internetowej.

Usługodawca nie odpowiada za wszelkie błędy: techniczne związane z przesyłem danych drogą elektroniczną oraz  w treściach multimedialnych.

Usługodawca ma prawo odmowy udzielania usługi i usunięcia konta usługobiorcy jeśli uzna, że usługobiorca czyni  szkodę na rzecz jego firmy.

 

2. Polityka prywatności.

Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę Usługodawcy, będą przez niego wykorzystane głównie w celach niezbędnych do prawidłowego korzystania z serwisu przez Usługobiorcę.

 

3. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Osoba, bądź firma korzystająca z portalu ma prawo złożyć reklamacje na świadczoną usługę drogą elektroniczną lub pocztową. Termin rozpatrzenia usługi to 14 dni liczone od dnia otrzymania treści reklamacyjnej.

Przed zakupem abonamentu należy dokładnie zapoznać się z oferowanymi materiałami multimedialnymi.

Zwrot gotówki jest możliwy tylko w przypadku, gdy usługobiorca nie korzystał z serwisu po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeśli usługobiorca zaczął konsumować swój abonament, czyli był zalogowany dłużej niż 1godzinę  po dokonaniu opłaty abonamentowej to uznaje się, że usługa została skonsumowana i nie można żądać zwrotu gotówki.

 

4. Zakaz jakiegokolwiek kopiowania i rozpowszechniania treści znajdujących się na stronie internetowej www.gieldawiedzy.pl oraz jej podstron.

 

5. W sprawie kwesti nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w regulaminie.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce cookies.x